Home

About me /  Kim jestem

For a few years I have been dealing with teaching English and translations (Polish-English, English-Polish). Yet the first part of my job is much more interesting for me because I’m keen on foreign language teaching methodology. At a certain moment, I decided to give lessons in Polish as a foreign language, which appeared to be fascinating.

Od kilku lat zajmuję się nauczaniem języka angielskiego i tłumaczeniami w kombinacji językowej angielski-polski. Jednak ta pierwsza część mojej pracy interesuje mnie znacznie bardziej ze względu na to, że metodyka nauczania języków obcych jest moją pasją. W pewnym momencie postanowiłam udzielać również lekcji z języka polskiego jako obcego, co okazało się fascynującym zajęciem.

Read more / Czytaj dalej


Polish Courses / Kursy języka polskiego

I offer courses in Polish as a foreign language (including business Polish courses) and lessons for Polish children living abroad.

Oferuję kursy języka polskiego dla obcokrajowców (w tym kursy języka biznesowego), a także lekcje  dla polskich dzieci mieszkających za granicą.

More / Więcej


Resources / Materiały

I share my own resources for learning and teaching Polish as a foreign language.

Udostępniam własne materiały do nauki języka polskiego jako obcego.

More / Więcej


Contact me / Dane kontaktowe

email-BarbaraJasinska

 


Blog

I write about the Polish language and the Polish culture, I give guidelines how and where to learn Polish.

Piszę o języku polskim i polskiej kulturze, udzielam wskazówek, jak i gdzie się uczyć.

Go to blog / Czytaj blog