About me / O mnie

Tłumacz angielskiego z Polski - Barbara Jasińska. Tłumacz business English i legal English. Tłumacz pisemny - rzetelny i godny polecenia.

For a few years I have been dealing with teaching English and translations (Polish-English, English-Polish). Yet the first part of my job is much more interesting for me because I’m keen on foreign language teaching methodology. At a certain moment, I decided to give lessons in Polish as a foreign language, which appeared to be fascinating. To improve my competence in this respect, I finished postgraduate studies in the methodology of teaching Polish as a foreign language at the Polish Academy of Sciences.

I also graduated from finance and banking at Warsaw School of Economics and I possess bachelor’s degree in English philology at Jagiellonian University in Krakow.

While conducting Polish classes, I sometimes use English. I can also communicate in French and German (at the elementary level).

Enjoy exploring my website and become my customer!

Od kilku lat zajmuję się nauczaniem języka angielskiego i tłumaczeniami w kombinacji językowej angielski-polski. Jednak ta pierwsza część mojej pracy interesuje mnie znacznie bardziej ze względu na to, że metodyka nauczania języków obcych jest moją pasją. W pewnym momencie postanowiłam udzielać również lekcji z języka polskiego jako obcego, co okazało się fascynującym zajęciem. Chcąc podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie, ukończyłam studia podyplomowe z metodyki  nauczania języka polskiego jako obcego w Polskiej Akademii Nauk.

Jestem również absolwentką finansów i bankowości na SGH (Szkoła Główna Handlowa) i posiadam dyplom licencjata Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie filologii angielskiej.

Prowadząc zajęcia wspomagam się czasem angielskim. Jestem w stanie porozumieć się również po francusku lub niemiecku (na poziomie podstawowym).

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z moją stroną internetową, a w szczególności z ofertą kursów języka polskiego.

Barbara Jasińska

If you’d like to read my complete CV, go here.

Jeśli chcieliby Państwo zapoznać się z moim CV zapraszam tutaj.