+48-502-760-514 info@polish4english.com

Resourses / Materiały

I have been dealing with teaching foreign languages for a few years and I think that creating interesting and attractive teaching / learning materials is the best aspect of this job. Teaching aids should draw students’ attention and focus it on developing their language skills. Thanks to properly selected and prepared materials, learning / teaching process can be very effective and also pleasant.

The resources that will soon appear on this website will be created gradually. Each lesson of a particular topic will consist of a pdf file and a recording. Each lesson will be based on a text and grammatical and lexical exercises related to it. Additionally, a topic for a discussion or written statement will be proposed. The lessons will be prepared in such a way that they will be useful as self-study materials and as teaching aids for a Polish teacher.

I also encourage you to suggest topics for future lessons. Send the suggestions to: biuro@linguisticatelier.com.

Nauczaniem języków obcych zajmuję się od kilku lat i za jeden z najlepszych aspektów tej pracy uważam tworzenie ciekawych i atrakcyjnych materiałów do nauki. Pomoce powinny przykuwać uwagę ucznia i ukierunkowywać ją na doskonalenie umiejętności językowych. Dzięki dobrze dobranym i odpowiednio przygotowanym materiałom nauka może być bardzo skuteczna i jednocześnie przyjemna.

Materiały, które wkrótce zaczną pojawiać się na tej stronie, będą tworzone stopniowo. Każda lekcja z danego tematu będzie składać się z pliku w formacie pdf i nagrania. Podstawą każdej lekcji będzie tekst oraz powiązane z nim ćwiczenia gramatyczne i leksykalne. Dodatkowo zaproponowany będzie temat do dyskusji lub do wypowiedzi pisemnej. Lekcje przygotowane zostaną w taki sposób, żeby mogły służyć do samodzielnej pracy oraz jako materiały wykorzystywane przez lektora na lekcji.

Zachęcam również do zgłaszania zapotrzebowania na konkretne tematy. Zgłoszenia przyjmuję pod tym adresem: biuro@linguisticatelier.com.